Allmänna villkor

Allmänna villkor

För frågor och funderingar gällande vår cookiepolicy och detta uttalande, vänligen kontakta oss genom att använda följande kontaktuppgifter:

Smile & Shine AB
Storgatan 11,171 63 Solna
info@smileshine.com
08 705 04 50

Insamling av personlig information:

Vi samlar in personlig information för att förbättra användarupplevelsen och för att analysera användarbeteendet på våra tjänster.Informationen samlas in via cookies och automatiskt insamlad information från användarens enhet genom Google Analytics och Microsoft Clarity.

Information som samlas in:

Den information vi samlar in kan omfatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, IP-adresser, cookies och annan relevant information. Denna information samlas in enligt riktlinjerna och användarvillkoren för Google Analytics och Microsoft Clarity.

Användning av information:

Den insamlade informationen används för att skräddarsy användarupplevelsen och för att förbättra våra tjänster.

Laglig grund för databehandling:

Den enda information vi har tillgång till är det som vi får via Google Analytics och Microsoft Clarity, och behandlingen av denna information grundas på berättigat intresse enligt GDPR.

Delning av information:

Vi delar inte den insamlade informationen med tredje parter.

Internationell överföring av information:

Vi överför inte personlig information utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Lagring av information:

All information lagras i 12 månader för att förbättra användarupplevelsen och för att analysera användarbeteendet. Efter denna tid kommer informationen att raderas.

Användares rättigheter:

Enligt GDPR har användarna rätt att begära tillgång till sina personuppgifter och att korrigera eventuella felaktiga uppgifter. De har även rätt att begära att deras personuppgifter raderas.

Säkerhetsåtgärder:

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den insamlade informationen från förlust, stöld eller obehörig åtkomst enligt gällande säkerhetsstandarder.

Kontaktinformation:

Vid frågor, begäran om information eller rapportering avintegritetsrelaterade ärenden kan du kontakta oss via e-post på info@smileshine.com

Dags för en 14 dagars

testperiod av våran Polifix 2?

Vi vet att du har sett och hört detta förut, men ett par renare skor tar dig längre. Välkommen till oss och upplev en bättre skohälsa med hjälp av våra experter på Smile & Shine.