Våran syn på hållbarhet

Kvalitet och hållbarhetsmål för 2024 & framåt

För oss innebär hållbarhet en långsiktighet och så mycket mer!

Med vår gedigna historia inom skoputsmaskinsbranschen kan vi med säkerhet säga att vi har hyfsat bra koll på skoputsmaskinernas behov, men också era behov som kund.

Vi harmed tiden fått ett noga studerat protokoll för när saker som slits behöver bytas ut så som poler borstar och gummimattor. Vi har även ett stort lager med reservdelar och expertis i hur man tar tillvara på delarna. Vi är stolta med att kunna skryta med vårt återvinnings tänk. Mindre slöseri i miljön och mer valuta för pengarna hos er.

Våra fokusområden

Miljö

Utveckling

Gemenskap

Målsättning

2024

Årlig minskning av CO2e-avtryck.
Under 2024 kommer vi övergå till elbilar för att helt och hållet ta bort en av våra största miljöbov.

50%

Öka användningen av förnybara resurser.
Mål att öka företagets effektivisering inom energianvändningen, genom att övergå till förnybara energikällor. Var strukturerad och jobba effektivt efter plan.

Utbildning

Öka medvetenheten
Sätta upp mål för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor inom företaget, både bland anställda och kunder. Detta kan inkludera utbildningsprogram och informationskampanjer.

‘’Vi upprätthåller lika höga krav på vårt eget arbete som vi gör på våra leverantörer och samarbetspartners. Det är av yttersta vikt att skapa en rättvis arbetsmiljö för alla involverade parter!’’

Patrick Eriksson, VD på Smile & Shine

Sveriges främsta & mest erfarna skoputsleverantör! Vi tar hand om folkets skor livet ut!

Här berätta vi om hur vi jobbar med hållbarheten, och recycle av våra maskiner!

Med vårt stora lager av både skoputsmaskiner och reservdelar så finns det gott om bytesdelar och eftersom vi har hållt på så länge så har vi kunnat etablera en cirkulär hållning till största del.

Steg 1

Visuell inspektion:

Se vad som behöver göras.
Hur ser det ut med motor och mekaniken?
Är någon av plastdetaljerna trasiga?
Hur mycket kan vi spara?

Steg 2

Nedmontering och rengöring

Skoputsmaskinerna skruvas ner till ett tomt skal och rengörs ordentligt.
Sedan skickas skalet slipas ner och poleras upp.
Samtliga delar som går att återanvända skruvas också ner, rengörs och smörjes in.

Steg 3

Ihopmontering.

När skalet är tillbaka från sliperiet så skruvas allt ihop för hand, en process som tar våra erfarna servicetekniker under 1 timme, slutligen så inspekteras den innan den ställs ut hos kund igen.

Hållbarhetsmålför 2024

Vi strävar alltid efter minimera vårat fotavtryck på denna jord, den enda vi har.

Så därför tycker vi det är extra viktigt med att jobba hållbart för en bättre framtid. Hållbarhet är en nyckelaspekt för att forma en positiv framtid för både samhället och planeten. I takt med att världen står inför utmaningar som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och ökad resursbrist, blir hållbarhet en avgörande komponent för att skapa en bättre framtid. Det är envision som sträcker sig bortom ekonomiska vinstmål och istället fokuserar på att upprätthålla och förbättra människors livskvalitet samtidigt som man värnarom miljön.

För att bygga en hållbar framtid krävs engagemang och samarbete från alla sektorer av samhället. Företag spelar en nyckelroll genom att omdefiniera sina affärsmodeller för att minimera negativa påverkningar på miljön och samhället. Genom att integrera hållbarhetsmål i företagsstrategier kan man främja resurseffektivitet, minska koldioxidutsläpp och främja socialt ansvarstagande.

I grunden handlar hållbarhet om att skapa balans och harmoni mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga hänsyn. Det är en investering i långsiktig överlevnad och välbefinnande för kommande generationer. Genom att omfamna hållbarhet som en vägledande princip kan vi gemensamt forma en framtid där människor och planeten blomstrar i samklang. Hållbarhet är inte bara en vision för framtiden – det är den nödvändiga grunden för en bättre värld.

Minimera Koldioxidavtryck
Under 2024 kommer vi övergå till elbilar för att helt och hållet ta bort en av våra största utsläpp.

Öka användningen av förnybara resurser:
Mål att öka företagets effektivisering inom energianvändningen, genom att övergå till förnybara energikällor. Var strukturerad och jobba effektivt efter plan.

Minska avfallsmängden:
Sätt mål för att minska avfallsmängden och öka återvinnings graden. Detta inkluderar åtgärder för att minska plastanvändning, främja återvinning och minska avfallet i produktionsprocessen.

Socialt ansvarstagande:
Sätta upp mål för att förstärka företagets sociala ansvar genom att stödja lokalsamhällen, främja mångfald och inkludering på arbetsplatsen, och säkerställa rättvisa arbetsvillkor. Dessutom se till även sätta krav på leverantörer och vara selektiv med vilka man väljer att samarbeta med.

Vattenhantering:
Vi tror på att vatten är något som inte ska tas för givet.
Genom att sätta mål för att minska vattenförbrukningen och för att stödja projekt för vattenåterställning och reningsinitiativ. Samt så enkelt som att inte använda vatten när det inte behövs.

Utbildning och medvetenhet:
Sätta upp mål för att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor inom företaget, både bland anställda och kunder. Detta kan inkludera utbildningsprogram och informationskampanjer.

Handbroms tjänst - om du upplever att något strider mot våra värderingar!

Att visamissnöje är en viktig del av att bygga en god relation så att båda parter får full inblick.

Det spelar en viktig roll i att avslöja korruption, bedrägeri, misskötsel, fara för allmänheten eller andra oetiska eller olagliga aktiviteter. Syftet är att uppmuntra människor att rapportera missförhållanden utan rädsla för hämndåtgärder.

Välj att rapportera missförhållanden internt inom organisationen genom särskilda kanaler eller externt till myndigheter, media eller andra tredje parter beroende på situationen och förtroendet för interna rapporteringsvägar. Du kan välja att förbli anonym för att undvika onödig publicitet.

Ett beslut att avslöja missförhållanden grundas ofta på etiska överväganden och enönskan att förhindra skada eller oegentligheter. Det är en handling av mod och integritet. Avslöjanden kan leda till att olagliga eller oetiska handlingar avslöjas och åtgärdas. Det kan ha en positiv inverkan på organisationens integritet.

Vi ger våra maskiner ett extra långt liv

Vi gör allt för hand, med extra kärlek

Vi tar hand om våra maskiner med extra omsorg och kärlek. Med vår långa erfarenhet inom branschen förstår vi både maskinernas behov och er som kunders behov. Vi strävar efter att ge maskinerna ett långt liv och erbjuda er den bästa möjliga kundupplevelsen samtidigt på ett mer miljömedvetet sätt.